Tạo câu hỏi với か và の

Đặt câu hỏi với ka và no

 

Lần trước, bạn đã học cách giải thích のだ (んだ) giống như “これがゆきなんだ.” Cách diễn đạt này được dùng để diễn tả lý do, lời giải thích, sự khám phá hay nhận xét sơ bộ. Chúng cũng được sử dụng để đặt câu hỏi. Trong bài học này, bạn sẽ học cách tạo câu nghi vấn với か và の.

Đọc thêm